tin_tina (tin_tina) wrote in fem_books,
tin_tina
tin_tina
fem_books

Докія Гуменна. «Скарга майбутньому», «Хрещатий яр»

Докія Гуменна. «Скарга майбутньому», «Хрещатий яр»

(Докия Гуменна «Жалоба будущему», «Крещатый яр»)

Вторая из этих книг — идеальное произведение о Второй Мировой. Первая — идеальный феминистический текст. Это роман о женщине, роман об истории и о романе женщины с историей.

http://divczata.org/knyzka/dokiya-gumenna-skarga-maibutnomu.html

http://divczata.org/knyzka/dokiya-gumenna-khreshchatii-yar.html

«Як це так, що жінка, така обдарована істота, така тонша й змістовніша у всьому за чоловіка, навіть у тій роботі, що досі вважалася чоловічою, як це вона так низько впала із своєї колишньої величі? Як вона може задовольнятися, — в найкращому випадку — ролею музи чи схованої пружини світових подій, політики, переворотів? Як це так, що жінка, засновниця усього людського прогресу, творець підвалин цивілізації, так ганебно відступила на задній плян: у кухню, в гінекей, у альков?

— Щось ви дуже багато на себе берете… — осадив її Віктор. — Засновники проґресу, хоч би халдейські математики чи винахідники заліза, були все ж чоловіки.

— Якби не довгий, може не одна сотня тисячоліть, час осілости й зв’язані з цим різні уміння та майстерності, то й досі блукали б по Европі та в цих горах бродячі мисливці у звірячих шкурах, а не їздили б ми сюди електричним поїздом на курорт. І математики не пішли б далі за кілька зарубок на палиці, бо в випадковій ґроті великої математики не заведеш. І саме тому, що жінка тонший розум має, вона зацікавилася тим зіллячком, що ми тепер звемо хлібом. Чоловік ішов і топтав його своєю грубою лапою, а вона щодня нипала та заглядала, що то з нього буде, аж поки не втямила, що з цим зернятком треба робити. Та й от, дала такий вклад, підвалину цивілізації, а сама тепер тішиться шовковими ганчірками, що їй вділив чоловік за величезну історичну заслугу…

— Я був би радий, якби мені таку ролю! — мрійно зідхнув Віктор.

— Але вона не має права дивитися, як нищиться її надбання!

Цього Віктор не розуміє. Де нищиться? А цивілізація, створена все ж таки хистом халдейских мудреців!

— Жінка призначена творити, а чоловік руйнувати. Ваша цивілізація — гніздо над безоднею, бо чоловік її творить з метою нищення. І ви помиляєтеся, що ми живемо в вік цивілізації. Ми живемо в вік варварства, озброєного технікою. І це тому, що жінка відступила, задовольнилася гінекеем. А вона не мала права цього зробити, створивши ще більшу цінність за підвалини матеріяльної культури. Всі оці філософи, композитори, едісони — пігмеї, що шпортаються в гнояній купі, порівняно з тією палеолітичною відьмою, яка дала людству найбільшу цінність із цінностей: доброту людську».

«Как же это так, что женщина, такое одаренное существо, настолько тоньше и содержательнее во всем, чем мужчина, даже в той работе, которая до сих пор считалась мужской, как же она так низко упала со своей предыдущей высоты? Как она могла удовлетвориться — в лучшем случае — ролью музы или спрятанной пружины мировых событий, политики, переворотов? Как это так, что женщина, основательница всего человеческого прогресса, создательница оснований цивилизации, так позорно отступила на второй план: в кухню, гинекей, альков?

— Вы слишком много на себя берете, — осадил ее Виктор. — Создателями прогресса, вот хотя бы халдейские математики или изобретатели железа, все же были мужчины.

— Если бы не продолжительное, возможно, в сотню тысячелетий время оседлости и связанные с этим различные умения и искусства, то до сих пор блуждали бы по Европе и в этих горах бродячие охотники в шкурах животных, а не ездили бы мы сюда электропоездами на курорт. И математики не пошли бы дальше нескольких зарубок на палке, потому что в случайной пещере великой математики не заведешь.  Именно потому, что у женщины более тонкий ум, она заинтересовалась тем растеньицем, которое мы теперь называем хлебом. Мужчина шел и топтал его своей грубой лапой, а одна ежедневно присматривалась, что из него может получиться, пока не поняла, что делать с этим зернышком. Ну и вот, — заложила основания цивилизации, а сама тешится сейчас шелковыми тряпками, которые ей уделили мужчины за огромную историческую заслугу.

— Я не против, если бы мне такую роль! — мечтательно вздохнул Виктор.

— Но она не вправе спокойно наблюдать, как уничтожают ее творение!

Этого Виктор не понимает. Где уничтожается? А цивилизация создана все-таки талантами халдейских мудрецов.

— Предназначение женщины — творить, а мужчины — разрушать. Ваша цивилизация — гнездо над бездной, потому что мужчины создали ее с целью разрушения. Мы живем в эпоху варварства, вооруженного техникой. И это потому, что женщина отступила, удовлетворилась гинекеем. А она не вправе была это делать, создав еще большую ценность, чем основания материальной культуры. Все эти философы, композиторы, эдисоны, — пигмеи, роющиеся в навозной куче, если сравнить их с той палеолитической ведьмой, которая дала человечеству высочайшую ценность: доброту».

Tags: 20 век, Европа, Украина, война, история, история женскими глазами, украинский язык
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Comments allowed for members only

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 6 comments